Huisregels

Het is niet toegestaan om:

 

  1. Nooduitgangen te gebruiken als er geen brand is.
  2. Eigendommen van het hotel mee te nemen buiten het gebouw. Bij het beschadigen van eigendommen kan men aansprakelijk gesteld worden voor de kosten.
  3. Verdovende middelen te nuttigen, gebruiken, verhandelen of in het bezit te hebben (dit geldt ook voor slagroompatronen/ lachgas).
  4. Overlast te veroorzaken voor een ander in of om het hotel.
  5. De kamer te bezetten met meer dan het aantal personen waarvoor gereserveerd is.
  6. Een handeling uit te voeren waardoor het alarmsysteem in werking wordt gesteld.
  7. Te roken op de kamer. Indien wij constateren dat er toch gerookt is wordt er €100,- reinigingskosten in rekening gebracht. Indien het brandalarm afgaat zullen wij de extra kosten aan u doorbelasten. Tevens berekenen wij een boete voor het afplakken en/of onklaar maken van de brandmelder.
  8. Kaarsen / wierook aan te steken op de kamers in verband met het brandalarm en brandgevaar.
  9. De kamer te huren op uw naam zonder dat u zelf in de kamer verblijft.
  10. De hotelkamer te gebruiken voor commerciële doeleinden