Gouden Green Key

Milieubeleidsverklaring

Hotel Stein-Urmond beschouwt het zoveel mogelijk ontzien van het milieu als gevolg van haar bedrijfsactiviteiten als één van haar belangrijkste doelstellingen. De beheersing van de milieubelasting en het beperken van de milieurisico's zijn zowel een primaire verantwoordelijkheid van het management als van iedere medewerker van Hotel Stein-Urmond.

De zorg voor het milieu zal een structureel onderdeel zijn van en samenhang vertonen met de overige bedrijfsdoelstellingen.  voor onze MVO verklaring

Green Key

Om deze doelstelling invulling te geven volgt Hotel Stein-Urmond de richtlijnen van "de Green Key" (voorheen Milieubarometer). De Green Key is hét internationale keurmerk voor bedrijven in de toerisme-en recreatiebranche die serieus en controleerbaar bezig zijn met de milieuzorg op het bedrijf.

Goud!

Hotel Stein-Urmond is in het bezit van de  waarmee Hotel Stein-Urmond zichtbaar bijdraagt aan een beter milieu. De Green Key staat garant voor de inzet van de ondernemer om meer aan het milieu te doen dan de wet- en regelgeving van hem verlangt.

Voor meer informatie kijk op www.greenkey.nl

CO2 FOOTPRINT

 kunt u de CO₂ footprint 2021 van Van der Valk hotel Stein-Urmond downloaden. De aanleiding om de footprint te berekenen, is dat we graag verantwoording afleggen op het gebied van duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen.
We zijn trots op dat onze initiatieven op dit vlak talrijk zijn. Zonder deze initiatieven, zullen volgende generaties met onherstelbare problemen opgezadeld worden. Wij gaan dan ook proberen op dit gebied jaarlijks vooruitgang te boeken. Dit door onze verbruiken van water, energie en afval inzichtelijk te maken en waar nodig te reduceren. We nemen als maatstaaf de CO₂-emissie. Ons streven is om dit jaarlijks naar beneden bij te stellen met als ultiem doel; klimaatneutraal!

 

Bekijk ook