Complete oplossingen voor zonnestroom

Straightforward verzorgt de technische begeleiding van zonnestroomprojecten namens ontwikkelaars, investeerders en financiers. Als onafhankelijk adviesbureau bewaakt ze de kwaliteit van producten, ontwerp en uitvoering. Op dit moment begeleidt Straightforward meer dan 30 dakprojecten met in totaal  en ongeveer 20 zonneparken, projecten met in totaal ongeveer 750.000 zonnepanelen.

Voor meer informatie kunt u terecht op onze site >>>: www.straightforward.nl