Moonen Parkeeradvies, al 20 jaar in het parkeervak

Parkeren is een gevoelig onderwerp. De mix van emoties bij belanghebbenden, wet- en regelgeving, normen en kentallen zijn bepalende elementen bij ieder parkeervraagstuk. Door jarenlange ervaring, onderzoek, praktijkvoorbeelden en vooral inleving in de lokale situatie weet Moonen Parkeeradvies de gevoeligheden te benoemen en mogelijke problemen om te buigen naar kansen. Dat gebeurt door middel van analyses van alle relevante elementen die van invloed zijn, om te komen tot een parkeeroplossing die past bij de locatie. Iedere locatie heeft haar eigen dynamiek en haar eigen gevoeligheden. Iedere parkeeroplossing is anders. Bij de ene locatie ligt de nadruk op het financieel haalbaar krijgen van het project of het bepalen van de verschijningsvorm van de parkeeroplossing tot het aanpassen van de exploitatie-uitgangspunten. Bij de andere locatie is juist het vinden van aansluiting met de omgeving van belang. En ondernemers willen juist de parkeergarage graag gebruiken als instrument voor hun marketing. Moonen Parkeeradvies is gedreven om het best passende parkeerproduct op die specifieke locatie te realiseren, zodat er sprake is van een werkbare situatie voor gemeente, exploitant, ondernemers en uiteraard de parkeerder zelf.

Voor meer informatie klik hier >>>